Izrada PCB-a štampane pločice usmerača

Posted: 24. oktobra 2011. in Protel

Na ovoj internet stranici   učenici odeljenja II4 Srednje škole Nova Varoš su uradili PCB usmerača i postupak izrade postavili na ovu stranicu. Čitav postupak je podeljen u tri dela i to:

PCB spreman za štampu postavljen je u delu DOWNLOAD.

Pcb

Posted: 24. oktobra 2011. in Info

Da bi prešli na izradu PCB-a potrebno je da na kartici usmerac.ddb kreiramo PCB dokument, tako što na belu površinu kliknemo desnim tasterom miša i izaberemo komandu New…

Otvara se prozor New Document u kome biramo PCB Document, pa idemo na OK.

Sada se pojavila nova kartica  u našem slučaju usmerac.Pcb . Ispod radnog prostora biramo karticu Keep Out Layer i sada nacrtamo ivice pločice.

Kada to završimo prelazimo na Bottom Layer i učitavamo NET listu tako što u meniju Design biramo Load Nets.

Otvara se prozor za učitavanje NET liste gde gde je potrebno na komandu Browse , kao na slici :

pronaći našu NET listu(usmerac.NET) i ići na OK.

U istom prozoru se pojavljuje spisak svih komponenti i veza sa greškama koje je potrebno ispraviti.

Pošto nismo uneli Footprint za trafo to su očekivane greške i njih  ignorišemo. postoje i dve greške na diodi, i tu idemo dvoklik na grešku i na mestu Node umesto „1″ unosima  “A“, kod prve greške , a kod druge greške umesto „2″ unosimo „K“. U oba slučaja na kraju pritisnemo OK i u sledećem prozoru Execute.

Nakon toga dobićemo prozor na kome vidimo ivice naše pločice i pored nje elemente koje je potrebno rasporediti na pločicu. To je moguće uraditi ručno tako što mišem prevlačimo elemente na pločicu jedan po jedan.

Drugi način za rasporedjivanje elemenata na pločicu je automatski iz menija Tools/Auto Placement komandom Auto Placer

Sada računar rasporedjuje elemente na pločicu i ovaj postupak će potrajati manje ili više, u zavisnosti od dimenzija pločice i broja elemenata. Kada se taj postupak završi dobijamo raspored kao na sledećoj slici:

Sada je ostalo da rutiramo PCB, tj da postavimo izmedju elemenata provodnike. I ovaj postupak možemo raditi ručno kao kod crtanja šeme, ali mi i ovde pristupamo automatskom rutiranju iz menija Auto Route komandom All..

Pojavljuje se novi prozor u kome je potrebno definisati širinu provodnika i ona u ovom slučaju iznosi 20.000 Milsa i nakom toga idemo na komandu Route All.

Računar će sada da postavi provodnike  izmedju elemenata i kada to završi pojavljuje se novi prozor  sa informacijama o rutiranju.

Sa ovim smo završili PCB naše pločice koji izgleda kao na sledećoj slici.

Možemo pogledati kako će naša pločica izgledati u 3D kada je napravi treća grupa sa jedne,

i sa druge strane.

I na kraju prelazimo na štampanje PCB-a opcijom File/Print. Verziju za štampanje preuzima treća grupa i tada pristupa samoj izradi pločice.

Povratak na vrh.

Net

Posted: 24. oktobra 2011. in Info

U sch delu sada kliknemo na Design/Create netlist…

Dobijamo sledeći prozor:

U ovom prozoru kliknemo OK i tada dobijamo NET listu u kojoj treba da proverimo da li postoje svi elementi i sve veze.

 

Ako je sve u redu prelazimo na sledeći deo ili kreiranje PCB-a.

Sch

Posted: 24. oktobra 2011. in Info

Programski paket Protel nam služi za crtanje električnih šema i projektovanje štampanih pločica. Najpre je potrebno otvoriti deo za crtanje električnih šema, na osnovu koje kasnije kreiramo net listu i dobijamo pcb električne šeme.

Kada pokrenemo program Protel 99SE dobijamo prozor kao na slici:

Nakon toga unosimo sve elemente iz biblioteke koji su nam potrebni, tako što u samoj biblioteci pronađemo željeni element, dvoklik na njega ili komanda „Place“ , mišem postavimo element na željeno mesto i pritisnemo levi taster miša da bi otpustili element. Ukoliko nam je potrebno više istih elemenata nastavimo da pomeramo miš i levim tasterom postavljamo elemente, a ukoliko nemamo više takvih elemenata tada pritisnemo desni taster miša. Postupak ponavljamo sve dok ne unesemo sve elemente, a to izgleda u konkretnom slučaju kao na slici:

Posle toga vršimo spajanje elemenata provodnom linijom :

Nakon toga dobijamo šemu usmerača:

U prvom delu ostalo je još da editujemo elemente, tj. da unesemo njihove oznake i footprint-ove, a to radimo tako što idemo dvoklik na svaki element i dobijamo sledeći prozor:

Na isti način uradimo i za ostale elemente i sa ovim smo završili prvi deo, tj. crtanje električne šeme.

Sada prelazimo na drugi deo ili kreiranje net liste.

Blog u nastavi

Posted: 17. oktobra 2011. in Info

Na ovoj stranici učenici odeljenja II 1 Tehničke škole iz Nove Varoši uče kako se u programu Protel konstruiše štampana pločica usmerača. Odeljenje je podeljeno u tri grupe i to:

  • prva grupa na času Elektronike radi teorijske osnove usmerača,
  • druga grupa na času Primene računara u elektrotehnici  u programu Protel 99 SE izrađuje PCB usmerača,
  • treća grupa na času Praktične nastave izrađuje usmerač na osnovu PCB-a štampane pločice koji su uradili učenici druge grupe.

Izrada PCB-a štampane pločice usmerača

Posted: 30. januara 2011. in Protel

Na ovoj internet stranici druga grupa  učenika odeljenja II1 Tehničke škole Nova Varoš su uradili PCB usmerača i postupak izrade postavili na ovu stranicu. Čitav postupak je podeljen u tri dela i to:

PCB spreman za štampu postavljen je u delu DOWNLOAD.